نمونه کار ها

طراحی ویلا 1

پروژه اجرا شده دماوند

پروژه دماوند

طراحی محوطه

شهرک محمودیه

طراحی ویلای 2

طراحی ویلا 3

طراحی ویلا 4

طراحی ویلا 5

طراحی ویلا 6

طراحی ویلا 7

طراحی ویلا 8

طراحی 9

طراحی ویلا 10

طراحی ویلا 11

طراحی

نورپردازی ویلا

طراحی

طراحی

پروژه آبسرد

طراحی آشپزخانه

پروژه محمودیه

پروژه محمودیه

پله پیچ ویلا

شومینه توکار

طراحی اتاق کار و مطالعه

طراحی اتاق کار و مطالعه

پروژه مسکونی ۲۰ واحدی تیراژه تهران

پروژه مسکونی ۱۲ واحدی تهران

پروژه محمودیه در مرحله اسکلت

پروژه محمودیه دماوند

پروژه گیلاوند

دالان سبز

آبنما

آبنما

آبنما

آبنما

دالان سبز

شومینه سنگی

طراحی راهرو

طراحی سالن

طراحی خواب کودک

طراحی خواب کودک

طراحی خواب کودک

طراحی خواب

طراحی تراس

طراحی آشپزخانه

طراحی خواب

طراحی سرویس

طراحی خواب کودک

طراحی سالن

شومینه سنگی

نورپردازی داخل ویلا

پله مدرن ویلا

نورپردازی

پروژه محمودیه در مرحله اسکلت

پروژه گیلاوند

نورهای والواشر و ال ای دی

پروژه گیلاوند

پروژه محمودیه دماوند

پروژه محمودیه دماوند

پروژه مسکونی ۱۲ واحدی ونک تهران

پروژه مسکونی ۱۲ واحدی ونک تهران